Zasady rekrutacji do szkoły i gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja.

Terminy rekrutacji.

W roku szkolnym 2017/2018 rekrutacja prowadzona jest od 10 stycznia 2016. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty czesnego
Przedszkole - 12x 1200 zł płatne w każdym miesiącu
Klasa startowa - 12x 1400 zł płatne w każdym miesiącu
Szkoła Podstawowa - 12x 1400 zł płatne w każdym miesiącu
Gimnazjum - 12x 1000 zł płatne w każdym miesiącu
Opłat czesnego należy dokonywać przelewem na rachunek:
Bank BZ WBK S.A.: PL 61 1090 1056 0000 0001 2103 8554

Opłata wpisowa
Wysokość opłaty wpisowej wynosi: 1000 zł za dziecko.

Promocje

Osoby, które zapiszą dziecko do szkoły podstawowej lub gimnazjum w terminie do końca lutego 2016 roku otrzymają zniżkę wpisowego w wysokości 500 zł.

Promocja przy zapisie większej liczby dzieci

*Przy zgłoszeniu więcej niż jednego dziecka do placówek TE Vizja obowiązuje następujący system promocyjny:

  1. Pierwsze dziecko: płatność 100% nominalnej wysokości czesnego
  2. Drugie dziecko: płatność 90% nominalnej wysokości czesnego
  3. Trzecie dziecko: płatność 50% nominalnej wysokości czesnego
  4. Czwarte dziecko: płatność 30% nominalnej wysokości czesnego
  5. Piąte i kolejne dzieci uczą się bezpłatnie!

*Zniżka dotyczy zapisu dzieci do dowolnych placówek TE Vizja, podczas uczęszczania do nich w jednym czasie.

Biuro rekrutacji:

ul. Patriotów 148, 04-839 Warszawa

Czynne w godzinach:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00

tel.: 663-000-500
e-mail: wawer@tevizja.pl